RejsyWypoczynekWycieczki objazdowe Wyjazdy specjalneLast MinuteŚlub za granicą
USA - praktyczne informacje

Wiza

USA

Obywatele Polski mają obowiązek starania się o wizę turustyczną do USA przed wyjazdem - nie ma możliwości otrzymania wizy na lotnisku. Doradzamy staranie się o wizę przed zakupieniem wycieczki - mimo iż odmów wydania wizy nie ma wiele (6-10%), to jednak jej otrzymanie nie jest gwarantowane, tak samo jak zwrot kosztów za niezrealizowany wyjazd.

Procedury wydania wizy obejmują złożenie wniosku on-line, wniesienie opłaty oraz osobiste stawienie się na rozmowę w Ambasadzie/Konsulacie (Warszawa/Kraków). Biuro podróży nie pośredniczy w procedurach wizowych.

Informacje dotyczące kosztu wizy oraz procedur dotyczących jej otrzymania znajdą Państwo na stronach:

http://www.ustraveldocs.com/
http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/index.html?firstTime=No

Osoby, które posiadają obywatelstwo inne niż polskie muszą sprawdzić, jakie obowiązki celne/wizowe ich dotyczą.

Kanada

Obywatele Polski nie mają obowiązku posiadania wizy turystycznej przy wjeździe do Kanady, o ile posiadają ważny minimum 6 miesięcy paszport biometryczny (złożone odciski palców). Muszą jednak zarejestrować się przed podróżą w elektronicznym systemie eTa:

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-facts-pl.asp

Koszt rejestracji wynosi 7 CAD i trwa kilka minut.

Osoby posiadające inne paszporty niż biometryczne muszą posiadać wizę.

 

Nie znalazłeś oferty dla siebie? Skontaktuj się z nami.