RejsyWypoczynekWycieczki objazdowe Wyjazdy specjalneLast MinuteŚlub za granicą

Polityka prywatności

Wstęp

Spółka Unique Moments Sp. z o.o. ceni sobie zaufanie Użytkowników, dlatego też ich dane przechowuje z największą starannością i zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, chroniąc je przed ingerencją osób niepowołanych. W tym też celu w poniższym dokumencie przedstawione zostały zasady, jakie są stosowane w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych Użytkownika przez Unique Moments Sp. z o.o.

1. Gromadzenie danych osobowych i sposób ichwykorzystania

1.1. Unique Moments Sp. z o.o. przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Unique Moments Sp. z o.o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Unique Moments Sp. z o.o. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Unique Moments Sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.

1.2. Administratorami danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Serwisu jest: Unique Moments Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.Sarnia 4/2 (I piętro), 52-129 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 0000315521 NIP 896-14-72-460

1.3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez administratorów zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

1.4. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratorów w celach świadczenia usług przez Serwis oraz w celach marketingowych.

1.5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczania usług świadczonych przez administratorów na rzecz Użytkowników.

1.6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usług przez Unique Moments Sp. z o.o.

1.7. Dane podawane przez Użytkowników są zbierane i wykorzystywane do realizacji Umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu, celów księgowych, prezentowania aktualnej oferty Unique Moments Sp. z o.o. drogą mailową za pomocą Serwisu ofert specjalnych (w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika) oraz do kontaktowania się z Użytkownikami w ramach obsługi Serwisu, a także do innych czynności związanych z wykonaniem Umowy zawartej w ramach Serwisu.

1.8. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

1.9. Użytkownicy korzystający z Serwisu pozostają anonimowi do momentu dokonania rezerwacji.

1.10. Do momentu dokonania rezerwacji lub zalogowania się lub na stronie Serwisu, Unique Moments Sp. z o.o. gromadzi jedynie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są do celów technicznych związanych z administrowaniem serwisem internetowym. Uzyskane tak dane nie są w żaden sposób powiązane z osobą Użytkownika umożliwiającą jego identyfikację. Administratorzy wykorzystują adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.

1.11. Użytkownicy, którzy za pomocą Serwisu dokonują rezerwacji, wypełniają formularz, w którym podają dane osobowe, których uzyskanie przez Unique Moments Sp. z o.o. konieczne jest do realizacji usług oferowanych w ramach Serwisu. Wypełnienie formularza oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

1.12. Dane Użytkowników przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z Serwisem i zobowiązane do zachowania uzyskanych danych osobowych i informacji w tajemnicy.

2. Zmiana danych osobowych

2.1. Użytkownik, który dokonał rezerwacji na stronie Serwisu www.um24.pl lub zalogował się do Serwisu, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych informacji i usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa.

2.2. Rejestracja, zmiana oraz usunięcie danych osobowych jest dobrowolne.

2.3. W przypadku, gdyby Użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się z odpowiednim pisemnym żądaniem do Unique Moments Sp. z o.o. ul.Sarnia 4/2 (I piętro), 52-129 Wrocław

3. Cookies

3.1. Cookie to plik tekstowy, który zapisywany jest na dysku urządzenia, na którym wyświetlono stronę (tj. komputer, tablet, smartphone) Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookie nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony.

3.2. Pliki cookies wykorzystywane są do:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

3.3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

  • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3.4. Serwisy Unique Moments Sp. z o.o. w oparciu o pliki cookies może kierować reklamy do użytkowników, którzy odwiedzili stronę www.um24.pl podczas korzystania z wybranych narzędzi firmy Google lub innych na stronach emitujących reklamy w ramach sieci reklamowych, które umożliwiają dopasowanie reklam do użytkownika.

3.5. Serwisy Unique Moments Sp. z o.o.posiadają podpięte kody usług Google Analytics dla reklamodawców displayowych, które używane są również do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowaniu zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google.

3.6. Każdy Użytkownik odwiedzający Serwisy Unique Moments Sp. z o.o. ma możliwość zrezygnować ze śledzenie poprzez Google Analytics dla reklamodawców displayowych oraz z niestandardowych reklam w sieci reklamowej Google (więcej informacji znajduje się pod adresem: goo.gl/OZjPq).

3.7. Unique Moments Sp. z o.o. współpracuje z sieciami reklamowymi, które mogą prowadzić kierowanie reklam firmy Unique Moments Sp. z o.o. do Użytkowników, którzy odwiedzili Serwisy UM.

3.8. Użytkownik w ustawieniach przeglądarki internetowej może uzyskać informacje, w jaki sposób może zapobiec akceptowaniu nowych cookies przez przeglądarkę, w jaki sposób ustawić przeglądarkę, aby informowała o fakcie otrzymania nowych cookies oraz w jaki sposób można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym.

3.9 W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies niektóre funkcje lub usługi Serwisów Unique Moments Sp. z o.o. mogą nie działać prawidłowo.

4. Łącza zewnętrzne

4.1. Serwis internetowy www.um24.pl może zawierać łącza do innych serwisów internetowych. Unique Moments Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania poufności oraz politykę prywatności obowiązujące na tych innych serwisach internetowych. Prosimy o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu naszego serwisu internetowego oraz do zaznajamiania się z oświadczeniami dotyczącymi zasad poufności w każdym innym serwisie.

4.2. Strona internetowa www.um24.pl zawiera lub będzie zawierała serwisy, w których wprowadzane przez Użytkownika treści (np. opinie) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.

5. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności i cookies, prosimy kontaktować się za pośrednictwem Serwisu za pomocą zakładki Kontakt

Nie znalazłeś oferty dla siebie? Skontaktuj się z nami.